ชนิดของสายไฟฟ้า-thw-vaf-vct-nyy-iv-cvv-cv

ชนิดของสายไฟฟ้าและการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 

สายไฟฟ้า คือ

อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดยสายไฟประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ทำมาจากโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี

ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามาก หรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยเรียกว่ามีความนำไฟฟ้าน้อย

ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย ลวดตัวนำที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มาก

 

สายไฟมีกี่ชนิด และใช้งานต่างกันอย่างไร

สายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักคือ

1. สายไฟแรงดันต่ำ

  • สายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V.
  • สายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดง
  • สายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว
  • ฉนวนที่ใช้คือ PVC (พีวีซี) และ XLPE

2. สายไฟแรงดันสูง

  • สายตีเกลียวมีขนาดใหญ่
  • แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุ้มฉนวน

 

สายไฟแรงดันต่ำแบ่งตามประเภทย่อย ดังนี้

THW, THW-F

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ THW THW-F
สายไฟ THW, THW-F

THW (60227 IEC 01) คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 เล่ม 3-2553 ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม จุดเด่นคือสามารถใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase รับแรงดันได้ไม่เกิน 450/750V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70C ตัวนำไฟฟ้าทำจากสายทองแดงหลายเส้นร้อยเป็นแกนทองแดงใหญ่ ห่อหุ้มด้วยฉนวนทำจากพีวีซี (pvc) THW มีขนาดสายตั้งแต่ 1.5 ถึง 400 ตร.มม.
การเดินสายไฟฟ้า THW ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การเดินลอยต้องยึดด้วยวัสดุฉนวน (insulator) ควรเดินในช่องเดินสาย ในสถานที่แห้ง เช่น เดินบนรางไวร์เวย์ (wire-way) เดินร้อยในท่อร้อยสาย เดินร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต เดินร้อยท่อใต้ฝ้าอาคาร

THW-f (60227 IEC 02) คือ สายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว รับแรงดันได้ไม่เกิน 450/750V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70C ห่อหุ้มด้วยฉนวนทำจากพีวีซี (pvc) มีขนาดสายตั้งแต่ 1.5 ถึง 240 ตร.มม. สายไฟฟ้า THW-f เหมาะสำหรับงานติดตั้งถาวร งานเดินสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

สั่งซื้อ เช็คราคาและตารางสายไฟ THW, THW-F

 

 

VAF, VAF-G

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ VAF
สายไฟ VAF
THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ VAF-G
สายไฟ VAF-G

VAF คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2553 นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย รับแรงดันได้ไม่เกิน 300/500V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70C ลักษณะมีทั้งชนิดที่เป็นสายแบนแกนคู่ หรือ VAF-G ที่มีสายดินเพิ่มขึ้นมา ตัวนำไฟฟ้าทำจากสายทองแดง ห่อหุ้มด้วยฉนวนทำจากพีวีซี (pvc) และยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง มีขนาดสายตั้งแต่ 1 ถึง 16 ตร.มม.

การใช้งานสายไฟฟ้า VAF ห้ามร้อยท่อ ห้ามเดินฝังดินโดยตรง ส่วนใหญ่นิยมเดินในช่องเดินสาย หรือรัดด้วยเข็มขัดรัดสายเพื่อเดินเกาะผนัง สำหรับการใช้งานในบ้านห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V

 

สั่งซื้อ เช็คราคาและตารางสายไฟ VAF, VAF-G

 

 

VCT, VCT-G

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ VCT
สายไฟ VCT
THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ VCT-G
สายไฟ VCT-G

VCT คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 ที่ผู้รับเหมาและช่างไฟฟ้านิยมเลือกใช้ติดตามอาคาร มีตัวนำไฟฟ้ามาจากแกนทองแดง มีขนาดสายตั้งแต่ 4-35 ตร.มม. มีทั้งแบบ 1 แกน 2 แกน 3 แกน และ 4 แกน ทนอุณหภูมิได้ประมาณ 70 องศาและทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750V มีฉนวนไว้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร โดยฉนวนและเปลือกมีพีวีซี pvc เป็นส่วนประกอบ

สายไฟประเภท VCT ทนการสั่นสะเทือนได้ดี มีความอ่อนตัว ใช้งานได้นาน แต่สายไฟ VCT ธรรมดาไม่ควรนำไปฝังดินโดยตรงเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึม เข้าท่อ นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสว่านไฟฟ้า หรือเดินสายเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ หากต้องการนำไปฝังดิน เพื่อความปลอดภัยควรใช้สายไฟ VCT-G ซึ่งเป็นสายไฟ VCT อีกประเภทที่มีการรวมสายดินในตัว

 

สั่งซื้อ เช็คราคาและตารางสายไฟ VCT, VCT-G

 

NYY, NYY-G

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ NYY
สายไฟ NYY แกนเดียว
THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ NYY-G
สายไฟ NYY-G หลายแกน

NYY คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน มอก.11 เล่ม 4-2553 NYY มีทั้งชนิดแกนเดียวและหลายแกน โดย NYY-G จะมีสายดินเพิ่มขึ้นมา สามารถใช้งานทั่วไปโดยเดินสายกับระบบ cable tray หรือเดินสายไฟฟ้าฝังดินได้โดยตรง

สายไฟฟ้า NYY ชนิดหลายแกน บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น แกนทองแดงตรงกลางล้อมรอบด้วย ฉนวนชั้นใน อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70C มีขนาดสายตั้งแต่ 1.5 – 35 ตร.มม.

สายไฟฟ้า NYY ชนิดแกนเดียว มีตัวนำไฟฟ้ามาจากแกนทองแดง  เปลือกชั้นในทำหน้าที่ฉนวนและเป็นแบบ เปลือกชั้นนอกทำหน้าที่เป็นแบบ สามารถใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750V ที่อุณหภูมิไม่เกิน 70C มีขนาดสายตั้งแต่ 1 – 500 ตร.มม.

 

สั่งซื้อสายไฟ เช็คราคาและตารางสายไฟ NYY,NYY-G

 

IV

สายไฟ SUPER CABLE IV
สายไฟ IV

สายไฟฟ้า IV เป็นสายตามมาตรฐาน มอก.11-2553 แกนเดี่ยว สามารถทนแรงดันไฟ 300/500V ที่อุณหภูมิ 70C มีขนาดตั้งแต่ 0.5-1 ตร.มม. เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป การเดินสายควรเดินในช่องเดินสายและป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท้อหรือฝังดินโดยตรง ควรยึดด้วยวัสดุฉนวนหากต้องการเดินลอย

 

สั่งซื้อ เช็คราคาและตารางสายไฟ IV

สายไฟที่ผลิตตามมาตรฐานอื่น มีดังนี้

 

CVV, CVV-S

  สายไฟ CVV, CVV-S

สายไฟฟ้า CVV คือสายที่ใช้งานในด้านการส่งกำลังระบบควบคุมขนาดแรงดัน โดยสายไฟ CVV ยี่ห้อ SUPER ใช้มาตรฐาน มอก.838-2531 ส่วนยี่ห้อ Thai Yazaki ไทยยาซากิ ใช้มาตรฐาน THAI YAZAKI STANDARD สายไฟฟ้า CVV เป็นสายทนแรงดัน 600V ที่อุณหภูมิ 70C มีทั้งแบบมีชิลด์ CVV-S และไม่มีชิลด์ สายส่งกำลังระบบควบคุมทำจากทองแดง หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกทำจากพีวีซี pvc มีขนาดตั้งแต่ 0.5-6 ตร.มม. ติดตั้งได้ทั้งพื้นที่แห้งและเปียก ร้อยท่อฝังดินและฝังดินโดยตรง เดินบนรางไวร์เวย์ (วายเวย์ wire way) เคเบิลเทรย์ (cable tray) เคเบิลแลดเดอร์ (cable ladder) หรือเดินลอยในอากาศ

 

สั่งซื้อสายไฟ CVV, CVV-S

 

 

CV-FD

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ FD
สายไฟ CV-FD

สายไฟ CV-FD คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน IE60502-1  ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดง ฉนวนทำจาก XLPE เปลือกหุ้มด้านนอกทำจากพีวีซีกันไฟ  คุณสมบัติของสาย CV-FD คือไม่ลามไฟ ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 90C และมีความแข็งทนต่อแรงเสียดสีได้ดี ทนแรงดันไฟฟ้าได้ที่ 600/1000 V รุ่นแกนเดียวมีขนาด 1.5 – 1000 ตร.มม. รุ่นหลายแกนมีขนาด 1.5 – 400 ตร.มม. การติดตั้งสายไฟ CV-FD สามารถเดินเป็นสายเมนของอาคารหรือโรงงาน โดยวางบนรางเคเบิลหรือร้อยท่อ เดินลอย หรือฝังดินโดยตรงได้

 

สั่งซื้อ เช็คราคาและตารางสายไฟ CV-FD

 

 

ที่มา ยี่ห้อ Thai Yazaki ไทยยาซากิ ยี่ห้อ SUPER Wikipedia สายไฟฟ้า

[Fancy_Facebook_Comments]