สายไฟมีกี่ประเภท

สายไฟฟ้ามีกี่ประเภท และใช้งานต่างกันอย่างไร

 

สายไฟฟ้า คือ

อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า

โดยสายไฟประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ทำมาจากโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี

ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามาก หรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยเรียกว่ามีความนำไฟฟ้าน้อย

ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย ลวดตัวนำที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มาก

 

สายไฟมีกี่ประเภท และใช้งานต่างกันอย่างไร

สายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. สายไฟแรงดันต่ำ

  • สายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V.
  • สายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดง
  • สายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว
  • ฉนวนที่ใช้คือ PVC และ XLPE

2. สายไฟแรงดันสูง

  • สายตีเกลียวมีขนาดใหญ่
  • แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุ้มฉนวน

 

สายไฟแรงดันต่ำแบ่งตามประเภทย่อย ดังนี้

THW

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ THW THW-F
                          สายไฟ THW THW-F

สายไฟตาม มอก. 11 -2531 THW เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 V เป็นสายเดี่ยว ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสาย ถ้าเดินลอยต้องยึดด้วย insulator และห้ามเดินฝังดินโดยตรง นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะใน โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 phase ได้

สั่งซื้อสายไฟ THW

 

VAF

สายไฟตาม มอก.11-2531  VAF  เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 V มีทั้งชนิดที่เป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย มีชนิด 2 แกน หรือ 3 แกน เป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้ม แล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง สายคู่จะนิยมรัดด้วยเข็มขัดรัดสาย(Clip) ปกติจะเดินร้อยในท่อร้อยสายหรือเดินเกาะผนัง ห้ามเดินฝังดินโดยตรง VAF นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย โดยห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V

สั่งซื้อสายไฟ VAF

 

VCT

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ VCT
                               สายไฟ VCT

เป็นสายชนิดทนแรงดัน 300 V มีทั้งชนิดเป็นสายเดี่ยว สายคู่ และที่มีสายดินอยู่ด้วย ถ้าเป็นสายเดี่ยวจะเป็นสายกลมและถ้าเป็นชนิด 2 แกนหรือ 3 แกนจะเป็นสายแบน ตัวนำนอกจากจะมีฉนวนหุ้มแล้วยังมีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งสายคู่จะนิยมเดิน ตามฝาผนังด้วยเข็มขัดรัดสาย (Clip) หรือเดินในช่องเดินสาย แต่ห้ามเดินฝังดินโดยตรง การจะเดินสายประเภทนี้ใต้ดินจะต้องเดินในท่อฝังดินที่มีการป้องกันน้ำซึม เข้าท่อ นิยมใช้กันมากตามบ้านในประเทศไทย ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสว่านไฟฟ้า หรือเดินสายเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ โดยห้ามใช้ในวงจร 3 phase ที่มีแรงดัน 380 V

สั่งซื้อสายไฟ VCT

 

NYY

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ NYY
สายไฟ NYY

สายไฟฟ้าตาม มอก.11-2531 NYY เป็นสายชนิดทนแรงดัน 750 V.มีทั้งชนิดแกนเดียวและหลายแกน มีเปลือกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง บางทีเรียกว่าเป็นสายฉนวน 3 ชั้น มีฉนวนชั้นเดียว อีกสองชั้นที่เหลือเป็นเปลือกเปลือกชั้นในทำหน้าที่เป็นแบบ (Form) ให้สายแต่ละแกนที่ตีเกลียวเข้าด้วยกันมีลักษณะกลม แล้วจึงมีเปลือกนอกหุ้ม อีกชั้นหนึ่งทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายทางกายภาพ ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถใช้งานทั่วไปโดยเดินสายกับระบบ cable tray หรือเดินสายไฟฟ้าฝังดินได้โดยตรง

สั่งซื้อสายไฟ NYY

สายไฟที่ผลิตตามมาตรฐานอื่น มีดังนี้

 

CVV

  สายไฟ CVV CVV-S

สาย CVV ซึ่งไม่อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่จะใช้ตามมาตรฐานอื่นๆ เช่น สาย CVV ยี่ห้อ SUPER ใช้มาตรฐาน มอก.838-2531 ยี่ห้อ Yazaki ไทยยาซากิ ใช้มาตรฐาน THAI YAZAKI STANDARD

สาย CVV เป็นสายทนแรงดัน 600 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มีทั้งแบบมีชิลด์ CVV-S และไม่มีชิลด์ ส่งกำลังระบบควบคุม หุ้มด้วย insulator และเปลือก pvc  จึงนิยมใช้งานได้ทั่วไป และสามารถฝังดินได้โดยตรง

สั่งซื้อสายไฟ CVV

 

FD

เป็นสาย Cross-Linked Polyethylene หรือ XLPE  ทนอุณหภูมิได้สูง และมีความแข็งทนต่อแรงเสียดสีได้ดี และยังต้านเปลวเพลิงหรือหน่วงไฟได้ สามารถเดินเป็นสายเมนของอาคารหรือโรงงาน โดยวางบนรางเคเบิลหรือร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงได้

THAI YAZAKI ไทยยาซากิ สายไฟ FD
สายไฟ FD
สั่งซื้อสายไฟ FD

 

ที่มา Wikipedia สายไฟฟ้า

[Fancy_Facebook_Comments]
error: Alert: สนใจสินค้า ติดต่อ 022166077, 022155162