ท่อพีวีซี pvc ท่อน้ำไทย สีฟ้า สีเหลือง สีขาว สีเทา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่อและอุปกรณ์พีวีซี pvc ท่อน้ำไทย (สีฟ้า สีเหลือง สีเทา สีขาว) ที่จำหน่าย

 

 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม (ปลายเรียบ ปลายบาน เซาะร่องตรง เซาะร่องเกลียว) (สีฟ้า)
 • อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับท่อรับความดัน (สีฟ้า)
  • ข้อต่อตรง ข้อต่อลด ข้องอ ข้องอลด สามทาง สามทางลด ข้อต่อเกลียวนอก ข้อต่อเกลียวใน  ข้องอเกลียวนอก ข้องอเกลียวใน ฝาครอบ ฝาครอบเกลียว ยูเนี่ยนพีวีซี สามตาเกลียวใน กิ๊บจับท่อพีวีซี คลิปจับท่อพีวีซีก้ามปู ข้อต่อหน้าจานพีวีซี ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง ข้องอเกลียวในทองเหลือง สามตาเกลียวในทองเหลือง ข้อต่อเกลียวนอกทองเหลือง ปลั๊กอุดพีวีซี ข้อต่อลดเหลี่ยม นิปเปิ้ลพีวีซี ข้องอเกลียวนอกทองเหลือง รัดแยกพีวีซี หัวกระโหลกพีวีซี ประตูน้ำพีวีซี  บอลวาล์วพีวีซี สามทางตั้งฉาก สี่ทางตั้งฉาก ทีเอสยูเนี่ยน ห้าทางตั้งฉาก
 • อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่ออ่อนพีวีซี (สีฟ้า)
  • ยูเนี่ยนหางปลาไหลพีวีซี ข้อต่อเกลียวนอกหางปลาไหล ข้อต่อหางปลาไหล2ด้าน ข้อต่อเกลียวในมือ ข้อต่อเกลียวนอกมือ งอเกลียวในมือ ท่อสั้นหน้าจานพีวีซี ท่อสั้นหน้าจานปลายเรียบช่วงสั้น ข้อต่อตรงมือ ข้อต่อตรงมือช่วงสั้น ข้อโค้ง ข้อโค้งช่วงสั้น

 

 • อุปกรณ์พิเศษสำหรับท่อพีวีซี
  • เทปพันเกลียว
  • กรรไกรตัดท่อ
  • เครื่องลบมุมคมท่อพีวีซี
  • เครื่องเชื่อมพีวีซี
  • ลวดเชื่อมพีวีซี
  • เครื่องมือเจาะท่อแยกสำหรับพีวีซี
  • น้ำยาประสานท่อ (กาวทาท่อ) และทำความสะอาดท่อ

 

 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (ปลายเรียบ ปลายบาน) (สีเทา)
 • อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง และสิ่งปฏิกูล (สีฟ้า)
  • ข้อต่อบาง ข้อลดบาง งอบาง สามตาบาง สามตาบางลด สามตาวาย สามตาวายลด สามตาทีวาย สี่ตาดับบลิว สามตาทีวายลดแหวนยาง สี่ตาดับบลิวแหวนยาง ถ้วยกันกลิ่น ยูแทรฟพีวีซี พีแทรฟพีวีซี งออากาศ ท่อสั้นฝาปิดเกลียว พีแทรฟพีวีซีมือ งออากาศมือ ท่อสั้นฝาปิดเกลียวมือ ฝาครอบมือ หน้าจานพีวีซี สามทางเชื่อม สามตาวายเชื่อม สามตาทีวายเชื่อม สี่ตาวายเชื่อม ท่อสั้นฝาปิดหน้าจาน สี่ตาดับบลิวเชื่อม

 

 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (ปลายเรียบ ปลายบาน) (สีเหลือง)
 • อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับท่อรอยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)
  • ท่อลูกฟูกร้อยสาย ข้อต่อตรงร้อยสาย สามทางร้อยสาย ข้องอแบบเปิดร้อยสาย สามทางแบบเปิดร้อยสาย ข้อโค้งร้อยสาย ข้อโค้งช่วงสั้นร้อยสาย กล่องพักสาย ข้อต่อเข้ากล่อง กิ๊ปจับท่อพีวีซีพร้อมฐาน คลิปจับท่อพีวีซีก้ามปู หวีรองพีวีซี ข้อต่อปากแตร

 

 • ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้งานเกษตร (ปลายเรียบ ปลายบาน) (สีเทา)
 • อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อเกษตรและท่อรับความดันต่ำ (สีเทา)
  • ข้อต่อตรงสีเทา สามทางสีเทา สามตาเกษตร สามตาเกษตรลด สามตาวายเกษตร สามตาฝาครอบเกษตรลด สี่ตาเกษตรลด สี่ตาเกษตร ข้อต่อมือเกษตรสีเทา ข้อลดมือเกษตรสีเทา ข้อโค้งเกษตรสีเทา

 

 • ท่อพีวีซีแข็งสีขาวห้าดาว (ปลายเรียบ ปลายบาน) (สีขาว)
 • อุปกรณ์ข้อต่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อในงานสุขภัณฑ์สำหรับท่อรับความดันและท่อระบายน้ำทิ้ง (สีขาว)
  • ท่อลูกฟูกร้อยสาย ข้อต่อตรง สามทาง กล่องพักสาย ข้อต่อลด ข้องอแบบเปิดร้อยสาย สามทางแบบเปิดร้อยสาย ข้อต่อเข้ากล่อง คลิปจับท่อพีวีซีก้ามปู กิ๊ปจับท่อพีวีซีพร้อมฐาน ฐานกิ๊ปจับท่อพีวีซี ข้อต่อตรงมือ ข้อลดมือ ข้อโค้งช่วงสั้น ข้อโค้งสีขาวพิเศษ ข้อโค้งช่วงสั้นสีขาวพิเศษ

 

 • ท่ออ่อนพีวีซี
  • ท่อดูดน้ำพีวีซี (ท่อน้ำไทย ไฮล่อน)
  • ท่อดูดอากาศพีวีซี
  • ท่ออ่อนเสริมด้ายถัก
  • สายยาง (ใส แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง ชมพู ขาวพิเศษ)

 

 • ท่อพีวีซีแข็งร้อยสายสีขาว มาตรฐาน ท่อน้ำไทย

 

 • ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับท่อน้ำดื่ม

คุณสมบัติ

ท่อพีวีซี

หรือ โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl  Chloride)  มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทนทานต่อการสึกกร่อน  นำกลับมาหลอมใช้ซ้ำได้  สามารถเลือกปรับระดับแข็ง-อ่อนของวัสดุได้หลากหลายตามต้องการ พีวีซีแบบอ่อนนำไปขึ้นรูปใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น หีบห่ออาหาร สายยาง ชุดกันฝน เป็นต้น ส่วนพีวีซีแบบแข็งก็เป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี ทนทานต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศไม่ว่าแดดหรือฝน ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา  ขึ้นรูปง่าย ไม่ลามไฟ ไม่เกิดไฟฟ้าสถิต และมีราคาถูก จึงสามารถนำไปทำเป็นส่วนประกอบของอาคารได้หลายส่วน เช่น ท่อน้ำ ข้อต่อ ข้องอ ท่อร้อยสายไฟ รางระบายน้ำ  เป็นต้น

 

ท่อพีวีซีท่อน้ำไทย

 • ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ
 • ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
 • น่ำหนักเบา
 • การไหลสม่ำเสมอ สะดวก คล่องตัว
 • มีความแข็งแรงทางกลสูง

 

การใช้งานท่อพีวีซีแข็งท่อน้ำไทยแต่ละสี

 • ท่อน้ำไทยพีวีซีสีฟ้า (มอก.17-2532) ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง
 • ท่อน้ำไทยพีวีซีสีเทา (มอก.999-2533) ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ท่อระบายน้ำทิ้ง
 • ท่อน้ำไทยพีวีซีสีเหลือง (มอก.216-2524) ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและโทรศัพท์
 • ท่อน้ำไทยพีวีซีสีเทา (มาตรฐานท่อน้ำไทย) ใช้เป็นท่อในงานเกษตร และระบบท่อรับความดันต่ำ
 • ท่อน้ำไทยพีวีซีสีขาว (มาตรฐานท่อน้ำไทย) ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำทิ้ง

 

ท่านสามารถดูข้อมูล ขนาด ท่อพีวีซีท่อน้ำไทย ได้จากแคตตาล็อกด้านล่าง

catalog price list แคตตาล็อกราคา ท่อและอุปกรณ์พีวีซี pvc ท่อน้ำไทย

หมายเหตุ:

สามารถดูแคตตาล็อกสินค้าได้ในลิงค์ด้านบน
ขอใบเสนอราคา โปรดติดต่อช่องทางด้านล่าง

สั่งซื้อวัสดุ ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่าง

LINE ID ไลน์
@acbengineering
Add
ติดต่อเรา: 02-2166077,
02-2170157, 02-2155162