HACO (ฮาโก้) เพาเวอร์ปลั๊ก เต้ารับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินค้า HACO (ฮาโก้) ปลั๊กเพาเวอร์ เต้ารับ ที่จำหน่าย

 • ปลั๊กเสียบตัวผู้ ชนิดกันฝุ่น/ชนิดกันน้ำ
 • เต้ารับต่อกลางทาง ชนิดกันฝุ่น/ชนิดกันน้ำ
 • เต้ารับแบบฝังทรงตรง ชนิดกันฝุ่น/ชนิดกันน้ำ
 • เต้ารับสำหรับยึดติดผนัง ชนิดกันฝุ่น/ชนิดกันน้ำ
 • ปลั๊กเสียบติดลอยชนิดกันฝุ่น
 • เต้ารับและเต้าเสียบสำหรับตู้ส่งสินค้าชนิดกันน้ำ
 • กล่อง ตู้ไฟ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยและอุปกรณ์เต้ารับ
 • เต้ารับและกล่องลอยชนิดกันฝุ่น
 • อุปกรณ์สำหรับปิดช่องอุด
 • เต้ารับพร้อมสวิตซ์หมุนแบบล็อคหลังจ่ายไฟชนิดกันน้ำแบบฝัง “คอมแพค”
 • กล่องติดตั้งลอยกับผนังสำหรับรุ่น “คอมแพค”
 • เต้ารับพร้อมสวิตซ์หมุนแบบล็อคหลังจ่ายไฟชนิดกันน้ำแบบลอย
 • เต้ารับพร้อมสวิตซ์หมุนแบบล็อค ชนิดลอย
 • เต้ารับพร้อมอุปกรณ์เสริมราง Din ชนิดลอย
 • เต้ารับพร้อมสวิตซ์หมุนแบบล็อค พร้อมอุปกรณ์เสริมราง Din ชนิดลอย
 • กล่องกันน้ำกันฝุ่นสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยและอุปกรณ์เต้ารับ
 • ฝาครอบกล่องกันน้ำกันฝุ่นพร้อมขอบยาง
 • กล่องพักสายกันน้ำกันฝุ่นพร้อมฝาปิด
 • สวิตซ์หมุนทางเดียวแบบฝัง (ไม่รวมกล่อง / พร้อมกล่อง)
 • สวิตซ์หมุนพร้อมเต้ารับ (พร้อมกล่อง)
 • สวิตซ์สลับกันน้ำ
 • เมนสวิตซ์สลับพร้อมฟิวส์
 • เต้ารับเฉียงแบบฝังชนิดกันน้ำ
 • เต้ารับทรงเฉียงพร้อมกล่อง

 

คุณสมบัติ

แคตตาล็อก HACO (ฮาโก้) ปลั๊กพาวเวอร์ เต้ารับ

 

HACO (ฮาโก้) ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Plug & Sockets)

ทนทาน ปลอดภัย นำไฟฟ้าสูง

ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรม PCE ผลิตจากประเทศออสเตรีย ด้วยเครื่องจักรภายใต้การควบคุมที่มีคุณภาพสูง ทำให้ประสิทธิภาพการใข้งานมีความทนทานแข็งแรง ปลอดภัยในการเชื่อมต่อและควบคุมกระแสไฟ มีมาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นที่ผ่านการทดสอบในแต่ละรุ่น สำหรับการใช้งานที่เหมาะสม รูปแบบการดีไซน์ใหม่ของด้ามจับภายใต้แนวคิด “SHARK” ทำให้ PCE มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นที่มากับความทนทาน แข็งแรงของสินค้า มาตรฐานยุโรป

หมายเหตุ:

ท่านสามารถสั่งซื้อและขอใบเสนอราคาตามช่องทางด้านล่าง

สั่งซื้อวัสดุ ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่าง

LINE ID ไลน์
@acbengineering
Add
ติดต่อเรา: 02-2166077,
02-2170157, 02-2155162