Kenion หางปลา สลิปต่อสายไฟ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ Kenion ที่จำหน่าย

 

 • Seamless Cable Lug
  • หางปลาทรงยุโรป (Cable Lug)
  • สลิปต่อสายแบบหุ้ม (Insulated Butt Connectors)
 • Solderless Terminal Connector
  • สลิปต่อสายแบบเปลือย (Non-insulated Butt Connector)
  • หางปลาหัวกลมแบบเปลือย (Non-insulated Butt Ring Terminal)
  • หางปลาหัวกลมแบบหุ้ม (Insulated Ring Terminal)
  • หางปลาหัวแฉกแบบเปลือย (Non-insulated Spade Terminal)
  • หางปลาหัวแฉกแบบหุ้ม (Insulated Spade Terminal)
  • ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวเปลือย (Non-Insulated Cord-End Terminal)
  • ข้อต่อย้ำปลายสายแบบเดี่ยวหุ้ม (Insulated Cord-End Terminal)
  • ข้อต่อย้ำปลายสายแบบคู่หุ้ม (Twin Cord-End Terminals)
  • หางปลาเสียบตัวผู้แบบแบนหุ้ม (Insulated Male Connector)
  • หางปลาเสียบตัวเมียแบบแบนหุ้ม (Insulated Female Connector)
  • หางปลาเสียบตัวผู้ตัวเมียแบบแบนหุ้ม (Insulated Piggy Back Connector)
  • หางปลาก้านไม้ขีดรุ่นกลมหุ้ม (Insulated Pin Terminal)
  • หางปลาก้านไม้ขีดรุ่นแบนหุ้ม (Insulated Blade Terminal)
  • หัวเสียบไนล่อนตัวผู้รุ่นแบบหุ้มเต็ม (Nylon Insulated Male Connector)
  • หัวเสียบไนล่อนตัวเมียรุ่นแบบหุ้มเต็ม (Nylon Insulated Female Connector)
  • หัวเสียบพีวีซีตัวเมียรุ่นแบบหุ้มเต็ม (PVC Insulated Female Connector)
  • หางปลาตัวต่อสายตัวผู้รุ่นกลมหุ้ม (Insulated Bullet Connector)
  • หางปลาตัวต่อสายตัวเมียรุ่นกลมหุ้ม (Insulated Socket Connector)
  • ตลับหนีบสาย (Quick Splice Connector)

คุณสมบัติ

แคตตาล็อก catalog ผลิตภัณฑ์หางปลา สลิปต่อสายไฟ Kenion

 

หางปลา

หางปลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายไฟกับเทอร์มินอล โดยปลอกปลายสายไฟแล้วสวมหางปลาให้ส่วนทองแดงของสายไฟสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของหางปลา ขั้นตอนสุดท้ายใช้คีมย้ำหางปลา ย้ำที่ตัวหางปลาเพื่อทำให้ยึดติดกับสายไฟให้แน่น

ชนิดของหางปลา

หางปลายุโรป (cable lug) ใช้ในงานกระแสไฟสูง สามารถใช้กับสายไฟได้ทั้งแบบฝอยและแบบตัน หัวสามารถย้ำได้ทั้งแบบกดและแบบหกเหลี่ยม

หางปลาญี่ปุ่น (solderless terminal) ใช้ในงานกระแสไฟไม่สูง สามารถใช้กับสายไฟแบบฝอย โดยไม่เหมาะกับสายไฟแบบตัน หัวสามารถย้ำเป็นแบบกด

หมายเหตุ:

ท่านสามารถสั่งซื้อและขอใบเสนอราคาตามช่องทางด้านล่าง

สั่งซื้อวัสดุ ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่าง

LINE ID ไลน์
@acbengineering
Add
ติดต่อเรา: 02-2166077,
02-2170157, 02-2155162