TEND อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินค้า TEND ที่จำหน่าย

 

 • อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Control Equipment)
  • สวิตช์ปุ่มกด (Push Button)
  • สวิตช์บิดลูกศร (Selector Switch)
  • ไพลอตแลมป์ led (Pilot Lamp led)
  • ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch)
  • ไมโครสวิตช์ (Micro Switch)
  • พร็อกซิมิตี้สวิตช์ (Proximity Switch)
  • สวิตช์เครน (Hoist Push Button Switch)
  • กล่องฟิวส์ (Fuse Box)
  • ท๊อกเกิ้ลสวิตช์ (Toggle Switch)
  • สวิตช์เท้าเหยียบ (Foot Switch)
  • สวิตช์กดจม (Power Push Button Switch)
  • สวิตช์โยก (Monolever Switch)
 • เทอร์มินอลบล๊อค (Terminal Block)
 • แมกเนติก & โอเวอร์โหลด (Magnetic & Overload)
  • แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor)
  • รีเลย์ควบคุม (Control Relay)
  • แมกเนติกสวิตช์ (Magnetic Switch)
  • เทอมัลโอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay)
 • โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay)
  • ซ็อกเก็ตรีเลย์ (Relay Socket)
 • แคมสวิตช์ (Cam Switch) [ซีเลคเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)]
  • สวิตช์เปิดปิด (On-off switch)
  • เมนสวิตช์ (Main Switch)
  • สวิตช์สองทาง (2 ทาง)
 • ไฟสัญญาณเตือน(Warning Light)
  • ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น (Tower Light)
  • ไฟหมุนไซเรน led
  • ออดไฟฟ้า ออดไซเรน (Buzzer / Bell)

คุณสมบัติ

แคตตาล็อก TEND อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Control Equipment)

 • คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับควบคุมการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้า

แคตตาล็อก TEND เทอร์มินอลบล๊อค (Terminal Block)

 • คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือเป็นจุดพักสายไฟ เพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ ให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

แคตตาล็อก TEND แมกเนติก & โอเวอร์โหลด (Magnetic & Overload)

 • แมกเนติก (Magnetic) คือ อุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิดและปิดหน้าสัมผัสในการควบคุมวงจรไฟฟ้า
 • โอเวอร์โหลด (Overload) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดวงจรเพื่อจ่ายกระแสไปให้โหลด นิยมใช้เป็นสวิตช์ปิด-เปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่มอเตอร์หรือปั๊ม โดยนิยมใช้คู่กับแมกเนติก

แคตตาล็อก TEND โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay)

 • โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid State Relay) คือ อุปกรณ์สวิตซ์ ที่ไม่ใช้หน้าสัมผัสในการตัด-ต่อวงจร โดยใช้เทคโนโลยีของเซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่มีส่วนเคลื่อนที่ จึงไม่มีเสียงในขณะเวลาตัด-ต่อของหน้าสัมผัส

แคตตาล็อก TEND แคมสวิตช์ (Cam Switch) [ซีเลคเตอร์สวิตช์ (Selector Switch)]

 • ซีเลคเตอร์สวิตช์ คือ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าไปในทิศทางที่ต้องการหรือตัดกระแสไฟไม่ให้ไหลผ่านวงจรตามที่กำหนด นิยมใช้งานในงานที่ต้องควบคุมการทำงานด้วยมือ โดยซีเล็คเตอร์สวิทช์ทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ สวิตช์2ทางและสวิตช์3ทาง
 • แคมสวิตช์ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในกับงานตู้คอนโทรล มีหลากหลายฟังก์ชั่นในการทำงาน

แคตตาล็อก TEND ไฟสัญญาณเตือน(Warning Light)

 • ไฟสัญญาณเตือน คือ สัญญาณแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับรู้ถึงสถานะของเครื่องจักรว่าทำงานปกติหรือไม่ และยังสามารถแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

หมายเหตุ:

ท่านสามารถสั่งซื้อและขอใบเสนอราคาตามช่องทางด้านล่าง

สั่งซื้อวัสดุ ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่าง

LINE ID ไลน์
@acbengineering
Add
ติดต่อเรา: 02-2166077,
02-2170157, 02-2155162