ชนิดของสายไฟฟ้า-thw-vaf-vct-nyy-iv-cvv-cv

3 April 2020

ชนิดของสายไฟฟ้าและการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน   สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสายไฟประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ทำมาจากโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามาก หรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยเรียกว่ามีความนำไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย ลวดตัวนำที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มาก   สายไฟมีกี่ชนิด และใช้งานต่างกันอย่างไร สายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักคือ 1. สายไฟแรงดันต่ำ สายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V. สายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดง สายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว ฉนวนที่ใช้คือ PVC (พีวีซี) และ XLPE 2. สายไฟแรงดันสูง สายตีเกลียวมีขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุ้มฉนวน   สายไฟแรงดันต่ำแบ่งตามประเภทย่อย ดังนี้ THW, THW-F THW (60227 IEC 01) คือ สายไฟฟ้ามาตรฐาน […]