สายไฟมีกี่ประเภท

3 April 2020

สายไฟฟ้ามีกี่ประเภท และใช้งานต่างกันอย่างไร   สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าจะเป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสายไฟประกอบด้วย ตัวนำไฟฟ้า ทำมาจากโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามาก หรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยเรียกว่ามีความนำไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย ลวดตัวนำที่มีความต้านทานน้อยจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้มาก   สายไฟมีกี่ประเภท และใช้งานต่างกันอย่างไร สายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ 1. สายไฟแรงดันต่ำ สายไฟที่ใช้กับแรงดันไม่เกิน 750 V. สายหุ้มฉนวน ทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม โดยทั่วไปเป็นสายทองแดง สายขนาดเล็กจะเป็นตัวนำเดี่ยว แต่สายขนาดใหญ่เป็นตัวนำตีเกลียว ฉนวนที่ใช้คือ PVC และ XLPE 2. สายไฟแรงดันสูง สายตีเกลียวมีขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สายเปลือย และสายหุ้มฉนวน   สายไฟแรงดันต่ำแบ่งตามประเภทย่อย ดังนี้ THW สายไฟตาม มอก. 11 -2531 THW เป็นสายไฟฟ้าชนิดทนแรงดัน 750 […]

error: Alert: สนใจสินค้า ติดต่อ 022166077, 022155162